Untitled-1

Digitalni tahograf 2.1

DTCO 2.1 activ, je impresivna kombinacija pouzdanosti, tehnologije i rukovanja.Novi DTCO ima integrisanu opciju pravilo 1. minute,tako da vozači mogu da optimizuju svoje vreme vožnje tokom radnog dana.

Još jedna posebna karekteristika novog digitalnog tahografa je VDO Brojač ,inteligentni putni računar koji omogućava vozaču u realnom vremenu informacije o preostalom vremenu vožnje pauze/odmora .Koristeći ove podatke moguće je efikasnije planiranje vremena i ruta.

DTCO 2.1 omogućava i daljinsko,bežično kopiranje i prenos podataka koristeći uređaj DLD,takvi podaci se mogu analizirati,arhivirati pomoću TIS WEB online servisa.

Read More

123456789

TIS WEB

Skidanje i analiza podataka

Da biste postupali po propisima,imate obavezu kao vlasnik vozila da redovno skidate podatke sa tahografa i kartica vozača.Ovi podaci imaju veliku vrednost – uz pravilne uređaje i sofrtver možete imati uvid u te podatke i onda ih na pravi način iskoristiti radi bolje eksploatacije vašeg voznog parka.

Šta je vaša obaveza prema propisima:

• Podaci sa kartice vozača se moraju skinuti i elektronski  arhivirati na svakih 21 dan najduže

• Podaci iz memorije tahografa  se moraju skinuti na svakih 2 meseca najkasnije.

Da biste smanjili troškove kupovine uređaja i softvera za obradu podataka,skupe obuke administratora radionica TCO TAHOGRAF SERVIS vam nudi uslužno skidanje i analizu podataka po veoma pristupačnoj ceni.

Read More

VDO_PP_DTCO-Apps_18x13cm_300dpi_RGB

SmartLink

SmartLink  je pametno i efikasno rešenje za bežično povezivanje VDO Digitalnog tahografa sa Android ili OS smart telefonom.DTCO SmartLink Pro paket se sastoji od Bluetooth uređaja koji je povezan sa DTCO digitalnim tahografom i VDO Driver aplikacijom instaliranom na smart telefonu.

Funkcije:

  • Daljinsko upravljanje-DTCO ekran se preslikava na smart telefon i  fukcije kao što su ručni unos podataka,promena režima rada vozača,štampanje ispisa i izbacivanje kartice vozača iz tahografa mogućeje raditi daljinski.
  • Kalendar-Sve aktivnosti vozača, sa kartice vozača mogu se posmatrati u vidu kalendara na mesečnom nivou.
  • VDO Brojač-Podaci iz tahografa se koriste da  bi se prikazalo preostalo vreme vožnje pauza i odmora vozača na dnevnom i nedeljnom nivou

Read More