02

Obuke tehničara za rad u radionicama

TCO TAHOGRAF SERVIS vrši i obuku tehničara koji izlaze na polaganje ispita za dobijanje licence ispred Agencije za bezbednost saobraćaja.Obuka se izvodi na svim tahografima koji imaju odobrenje tipa i mogu da se koriste u Republici Srbiji.

Obuku izvode sertifikovani tehničari od strane VDO sa radnim iskustvom preko 17 godina.

Sama obuka je koncipirana tako da kandidati steknu zanje i rutinu u radu sa dijagnostičkim uređajima najnovije generacije od renomiranog proizvođača VDO,izvrše praktičan pregled tahografa na vozilu (za sve tipove tahografa),i da steknu zanaja iz teorijske oblasti poznavanja propisa koja definišu oblast tahografa u Republici Srbiji.

Read More

03

Obuke vozača o načinu korišćenja tahografa

U cilju sprečavanja prekršaja od strane vozača usled  nedovoljnog poznavanja propisa i korišćenja tahografa, TCO TAHOGRAF SERVIS organizuje obuke vozača kako i na koji način da koriste digitalne tahografe kao i poznavanje propisa u unutrašnjem i međunarodnom transportu.Vremena vožnje,obavezne pauze i odmori ,posade vozila,vreme rada i runo vođenje evidencije u slučaju ne ispravnosti tahografa.

Obuka je interaktivnog karaktera uz pomoć simulatora kako bi vozači mogli da i praktično da upravljaju tahografaom,nakon završane obuke vozači dobijaju i zvanične VDO sertifikate.Ovim putem je poslodavac učinio sve da do prekršaja ne dođe usled ne poznavanja propisa od strane vozača.

Read More

01

Baždarenje Tahografa

U skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji sva teretna vozila ili skup vozila koji prelazi 3.5t  ili 9  i više sedišta moraju imati ugrađen i baždaren tahograf.Ono što svaki prevoznik mora da zna, jeste da sva NOVO proizvedena prvi put registrovana vozila u Republici Srbiji posle 01.07.2011 moraju imati digitalni tahograf, a sva vozila prvi put registrovana  u Republici Srbiji posle 01.07.2011 moraju imati graničnik brzine ugrađen i pravilno podešen za tu vrstu vozila.

Ono što je bitno za sam pregled tahografa je da je vozilo prazno i tehnički ispravno.

Za vozila kojima je istekla registracija i imaju problema oko dolaska u radionicu za tahografe i na tehnički pregled Zakon o bezbednosti  saobraćaju na putevima („Sl.glasnik RS“ 41/2009, 53/2010 , 101/2011.)  u članu 269.,a za novo proizvodena vozila član 268. predviđa izdavanje privremenih tablica.

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012 i 42/2014) član 47. takođe definiše izdavanje privremenih tablica za vozila koja su nova ili iz nekog drugog razloga ne registrovana.

Read More

Untitled-1

Digitalni tahograf 2.1

DTCO 2.1 activ, je impresivna kombinacija pouzdanosti, tehnologije i rukovanja.Novi DTCO ima integrisanu opciju pravilo 1. minute,tako da vozači mogu da optimizuju svoje vreme vožnje tokom radnog dana.

Još jedna posebna karekteristika novog digitalnog tahografa je VDO Brojač ,inteligentni putni računar koji omogućava vozaču u realnom vremenu informacije o preostalom vremenu vožnje pauze/odmora .Koristeći ove podatke moguće je efikasnije planiranje vremena i ruta.

DTCO 2.1 omogućava i daljinsko,bežično kopiranje i prenos podataka koristeći uređaj DLD,takvi podaci se mogu analizirati,arhivirati pomoću TIS WEB online servisa.

Read More

123456789

TIS WEB

Skidanje i analiza podataka

Da biste postupali po propisima,imate obavezu kao vlasnik vozila da redovno skidate podatke sa tahografa i kartica vozača.Ovi podaci imaju veliku vrednost – uz pravilne uređaje i sofrtver možete imati uvid u te podatke i onda ih na pravi način iskoristiti radi bolje eksploatacije vašeg voznog parka.

Šta je vaša obaveza prema propisima:

• Podaci sa kartice vozača se moraju skinuti i elektronski  arhivirati na svakih 21 dan najduže

• Podaci iz memorije tahografa  se moraju skinuti na svakih 2 meseca najkasnije.

Da biste smanjili troškove kupovine uređaja i softvera za obradu podataka,skupe obuke administratora radionica TCO TAHOGRAF SERVIS vam nudi uslužno skidanje i analizu podataka po veoma pristupačnoj ceni.

Read More

VDO_PP_DTCO-Apps_18x13cm_300dpi_RGB

SmartLink

SmartLink  je pametno i efikasno rešenje za bežično povezivanje VDO Digitalnog tahografa sa Android ili OS smart telefonom.DTCO SmartLink Pro paket se sastoji od Bluetooth uređaja koji je povezan sa DTCO digitalnim tahografom i VDO Driver aplikacijom instaliranom na smart telefonu.

Funkcije:

  • Daljinsko upravljanje-DTCO ekran se preslikava na smart telefon i  fukcije kao što su ručni unos podataka,promena režima rada vozača,štampanje ispisa i izbacivanje kartice vozača iz tahografa mogućeje raditi daljinski.
  • Kalendar-Sve aktivnosti vozača, sa kartice vozača mogu se posmatrati u vidu kalendara na mesečnom nivou.
  • VDO Brojač-Podaci iz tahografa se koriste da  bi se prikazalo preostalo vreme vožnje pauza i odmora vozača na dnevnom i nedeljnom nivou

Read More