01

Baždarenje Tahografa

U skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji sva teretna vozila ili skup vozila koji prelazi 3.5t  ili 9  i više sedišta moraju imati ugrađen i baždaren tahograf.Ono što svaki prevoznik mora da zna, jeste da sva NOVO proizvedena prvi put registrovana vozila u Republici Srbiji posle 01.07.2011 moraju imati digitalni tahograf, a sva vozila prvi put registrovana  u Republici Srbiji posle 01.07.2011 moraju imati graničnik brzine ugrađen i pravilno podešen za tu vrstu vozila.

Ono što je bitno za sam pregled tahografa je da je vozilo prazno i tehnički ispravno.

Za vozila kojima je istekla registracija i imaju problema oko dolaska u radionicu za tahografe i na tehnički pregled Zakon o bezbednosti  saobraćaju na putevima („Sl.glasnik RS“ 41/2009, 53/2010 , 101/2011.)  u članu 269.,a za novo proizvodena vozila član 268. predviđa izdavanje privremenih tablica.

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012 i 42/2014) član 47. takođe definiše izdavanje privremenih tablica za vozila koja su nova ili iz nekog drugog razloga ne registrovana.