Untitled-1

Digitalni tahograf 2.1

DTCO 2.1 activ, je impresivna kombinacija pouzdanosti, tehnologije i rukovanja.Novi DTCO ima integrisanu opciju pravilo 1. minute,tako da vozači mogu da optimizuju svoje vreme vožnje tokom radnog dana.

Još jedna posebna karekteristika novog digitalnog tahografa je VDO Brojač ,inteligentni putni računar koji omogućava vozaču u realnom vremenu informacije o preostalom vremenu vožnje pauze/odmora .Koristeći ove podatke moguće je efikasnije planiranje vremena i ruta.

DTCO 2.1 omogućava i daljinsko,bežično kopiranje i prenos podataka koristeći uređaj DLD,takvi podaci se mogu analizirati,arhivirati pomoću TIS WEB online servisa.