02

Obuke tehničara za rad u radionicama

TCO TAHOGRAF SERVIS vrši i obuku tehničara koji izlaze na polaganje ispita za dobijanje licence ispred Agencije za bezbednost saobraćaja.Obuka se izvodi na svim tahografima koji imaju odobrenje tipa i mogu da se koriste u Republici Srbiji.

Obuku izvode sertifikovani tehničari od strane VDO sa radnim iskustvom preko 17 godina.

Sama obuka je koncipirana tako da kandidati steknu zanje i rutinu u radu sa dijagnostičkim uređajima najnovije generacije od renomiranog proizvođača VDO,izvrše praktičan pregled tahografa na vozilu (za sve tipove tahografa),i da steknu zanaja iz teorijske oblasti poznavanja propisa koja definišu oblast tahografa u Republici Srbiji.