03

Obuke vozača o načinu korišćenja tahografa

U cilju sprečavanja prekršaja od strane vozača usled  nedovoljnog poznavanja propisa i korišćenja tahografa, TCO TAHOGRAF SERVIS organizuje obuke vozača kako i na koji način da koriste digitalne tahografe kao i poznavanje propisa u unutrašnjem i međunarodnom transportu.Vremena vožnje,obavezne pauze i odmori ,posade vozila,vreme rada i runo vođenje evidencije u slučaju ne ispravnosti tahografa.

Obuka je interaktivnog karaktera uz pomoć simulatora kako bi vozači mogli da i praktično da upravljaju tahografaom,nakon završane obuke vozači dobijaju i zvanične VDO sertifikate.Ovim putem je poslodavac učinio sve da do prekršaja ne dođe usled ne poznavanja propisa od strane vozača.