Servis

TCO TAHOGRAF SERVIS doo Beograd, je ovlašćena radionica za opravku tahografa od strane renomiranog proizvođača tahografa VDO,imamo zadatak da kvalitetno, brzo i pouzdano, izvršimo servisiranje uređaja. Kvalitet i nivo servisa smo podigli na najviši nivo, zahvaljujući najsavremenijoj opremi i visokom nivou stručnosti zaposlenih.Koristimo iskjučivo originalne delove i davače impulsa za servisiranje tahografa.