VDO_PP_DTCO-Apps_18x13cm_300dpi_RGB

SmartLink

SmartLink  je pametno i efikasno rešenje za bežično povezivanje VDO Digitalnog tahografa sa Android ili OS smart telefonom.DTCO SmartLink Pro paket se sastoji od Bluetooth uređaja koji je povezan sa DTCO digitalnim tahografom i VDO Driver aplikacijom instaliranom na smart telefonu.

Funkcije:

  • Daljinsko upravljanje-DTCO ekran se preslikava na smart telefon i  fukcije kao što su ručni unos podataka,promena režima rada vozača,štampanje ispisa i izbacivanje kartice vozača iz tahografa mogućeje raditi daljinski.
  • Kalendar-Sve aktivnosti vozača, sa kartice vozača mogu se posmatrati u vidu kalendara na mesečnom nivou.
  • VDO Brojač-Podaci iz tahografa se koriste da  bi se prikazalo preostalo vreme vožnje pauza i odmora vozača na dnevnom i nedeljnom nivou