Usluge

TCO TAHOGRAF SERVIS doo pruža usluge ugradnje pregleda,kalibracije (baždarenje) analognih i digitalnih tahografa,graničnika brzine i servisiranje tahografa.

Pored servisa, možemo vas snabdeti tahografskim listićima,termo rolnama za digitalne tahografe i uslugom kopiranja i obrade podataka sa digitalnih tahografa kao i uređajima za daljinski  prenos podataka sa tahografa