Tahograf servis

TCO TAHOGRAF SERVIS je jedna od vodećih radionica za pregled, kalibraciju tahografa i graničnika brzine, popravke tahografa ovlašćena od strane AGENCIJE ZA BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU i proizvođača tahografa VDO i Stoneridge.

The Fascinating World of Ball Claw Machines

The Fascinating World of Ball Claw MachinesHave you ever tried your luck at a ball claw machine? These captivating arcade games have been entertaining people for decades. In this article, we will explore the mechanics and strategies behind these...

SmartLink

SmartLink  je pametno i efikasno rešenje za bežično povezivanje VDO Digitalnog tahografa sa Android ili OS smart telefonom.DTCO SmartLink Pro paket se sastoji od Bluetooth uređaja koji je povezan sa DTCO digitalnim tahografom i VDO Driver...

TIS WEB

Skidanje i analiza podataka Da biste postupali po propisima,imate obavezu kao vlasnik vozila da redovno skidate podatke sa tahografa i kartica vozača.Ovi podaci imaju veliku vrednost – uz pravilne uređaje i sofrtver možete imati uvid u te podatke...

Smart 4.0

DTCO 4.0 je novi tahograf koji nosi oznaku SMART, kao glavne karakteristike ima unapređene funkcije kao što su DSRC,GNSS i ITS. DSRC je sistem daljinskog prenosa podataka kratkog dometa koji služi da nadzorni organ na putu moze da izvrši kontrolu...

Obuke vozača o načinu korišćenja tahografa

U cilju sprečavanja prekršaja od strane vozača usled  nedovoljnog poznavanja propisa i korišćenja tahografa, TCO TAHOGRAF SERVIS organizuje obuke vozača kako i na koji način da koriste digitalne tahografe kao i poznavanje propisa u unutrašnjem i...

Pregled Tahografa

U skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji sva teretna vozila ili skup vozila koji prelazi 3.5t  ili 9  i više sedišta moraju imati ugrađen i baždaren tahograf.Ono što svaki prevoznik mora da zna, jeste da sva NOVO proizvedena prvi put...

Obuke tehničara za rad u radionicama

TCO TAHOGRAF SERVIS vrši i obuku tehničara koji izlaze na polaganje ispita za dobijanje licence ispred Agencije za bezbednost saobraćaja.Obuka se izvodi na svim tahografima koji imaju odobrenje tipa i mogu da se koriste u Republici Srbiji. Obuku...